Quên mật khẩu

- Sử dụng mật khẩu cấp 2 để đăng nhập có thể thay đổi toàn bộ thông tin
- Nếu bị mất mật khẩu cấp 1 và mật khẩu cấp 2 vui lòng liên hệ fanpaege của chúng tôi để được hỗ trợ
- Khi liên hệ fanpage vui lòng cung cấp các thông tin sau:
+ Tài khoản đăng nhập
+ Số điện thoại
+ Địa chỉ email
+ Số căn cước hoặc chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe
+ Mật khẩu đã từng sử dụng